Than hoạt tính đốt Trầm hương – Dubai

350,000

  • Nhập khẩu trực tiếp Dubai
  • Than không khói, không mùi
  • Thời gian cháy tới hơn 1 tiếng
  • Số lượng 60 viên/1 hộp