Nhang nụ Trầm hương loại 1

Giá gốc là: 1,550,000₫.Giá hiện tại là: 1,250,000₫.

  • Sản phẩm: Hương (nhang) nụ trầm hương loại 2 thiên nhiên
  • Chất lượng: Trầm hương thiên nhiên nguyên chất, khai thác thủ công, lượng tinh dầu cao.
Danh mục: