Nhang nụ Trầm hương loại 2

695,000

  • Sản phẩm: Hương (nhang) nụ trầm hương loại 2 thiên nhiên
  • Chất lượng: Trầm hương thiên nhiên nguyên chất, khai thác thủ ng, lượng tinh dầu cao.