Nhang nụ Trầm hương vi sinh

285,000

  • Hương thơm tự nhiên
  • Nguyên liệu trầm hương vi sinh >12 NĂM
  • CAM KẾT SẠCH 100%
  • KHÔNG HÓA CHẤT, KHÔNG CHẤT ĐỘN
  • TRỌNG LƯỢNG TỊNH: 60GR (Khoảng 40 nụ)
  • Thời gian cháy: 15 phút