Nhang Trầm hương loại 1

1,150,000

  • Nhang trầm hương thiên nhiên
  • Nhang trầm hương cao cấp
  • Trầm vụn thiên nhiên + trầm rục
  • Hương thơm thanh ngọt, nhẹ nhàng, hương vị đi lên