Nhang Trầm hương loại 1

1,280,000

  • Nhang Trầm hương Tâm Thuần thiên nhiên
  • Nhang Trầm hương cao cấp
  • Nguyên liệu: Trầm vụn thiên nhiên + trầm rục
  • Hương thơm thanh ngọt, nhẹ nhàng, hương vị đi lên