Nhang Trầm hương loại 2

750,000

  • Nhang trầm hương thiên nhiên
  • Nhang trầm hương cao cấp
  • Trầm vụn thiên nhiên
  • Hương thơm thanh ngọt, nhẹ nhàng, hương vị đi lên
Danh mục: