Nhang vòng Trầm hương 24h

580,000

  • Hộp có 10 vòng/1 hộp
  • 1 vòng cháy 24 – 28 tiếng (trọn ngày)
  • Thành Phần: trầm hương 100% tự nhiên
Danh mục: