Nhang Trầm hương không tăm loại 1

2,590,000

  • Chất lượng: Trầm hương tự nhiên khai thác thủ công phối trộn hàng rục cao cấp, lượng tinh dầu cao.
  • Hương vị: Thơm cao cấp, thanh nhẹ, hương thơm đi lên, đặc trưng của trầm Khánh Hòa Việt Nam