Nhang Trầm hương không tăm loại 5

135,000

  • Sản phẩm: Nhang trầm hương không tăm mùi thiên nhiên
  • Chất lượng: Trầm hương vi sinh (trên 12 năm sau cấy) khai thác thủ công, lượng tinh dầu cao.