Nhang Trầm hương không tăm loại 3

580,000

  • Sản phẩm: Nhang trầm hương không tăm thiên nhiên
  • Chất lượng: Trầm hương tự nhiên khai thác thủ công, lượng tinh dầu cao.
  • Hương vị: Thơm cao cấp, đặc trưng của trầm hương Việt Nam