Nhang Trầm hương không tăm loại 4

250,000

Nhang Trầm hương không tăm loại 4 – Sản phẩm của Trầm hương Tâm Thuần

  • Chất lượng: Trầm hương tự nhiên khai thác thủ công, lượng tinh dầu cao.
  • Hương vị: Thơm cao cấp, đặc trưng của trầm hương Việt Nam